Læs mere

Læs mere

Hvad er flexleasing?

Flexleasing er en form for finansiel leasing, hvor det er muligt at betale registreringsafgiften på din bil løbende, i stedet for at betale den fulde afgift på bilen ved anskaffelsen. Det er dermed kun bilens pris ekskl. moms og registreringsafgift, som skal finansieres ved leasing. Hvorimod ved køb af bil udgør finansieringssummen bilens pris inkl. moms samt den fulde registreringsafgift ( 150%). Du opnår dermed større flexibilitet og har lavere kapitalbinding, da der kun betales afgift i forbindelse med bilens brug, og dermed ikke binder kapital i selve bilen. 

Den løbende afgift på bilen beregnes på baggrund af bilens alder, og ud fra procentsatser fastlagt fra SKAT. Det er umiddelbart mest fordelagtigt at flexlease biler, som er over 3 år gamle. Nedenstående kan du se satserne:

    0-3 måneder:          2 % registreringsafgift
>3-36 måneder:          1 % registreringsafgift
>   36 måneder:       0,5 % registreringsafgift

Ønsker du at vide mere omkring flexleasing? Læs mere her

Hvad er finansiel leasing?

Finansiel leasing svarer til at få finansieret en bil for en ønsket periode gennem et leasingselskab, som alternativ til at finansiere bilen med et banklån. Fordelen ved at vælge leasing er, at du undgår at betale den fulde registreringsafgift på bilen på én gang. I stedet for betales afgiften fordelt i små rater, og betales kun i den periode, hvor bilen er på plader.

Finansiel leasing giver dig frihed og flexibilitet. Der er ingen kilometer begrænsning i leasingaftalen, og du får selv mulighed for at anvise en køber til bilen ved afslutning af leasingkontrakten. Du står, som leasingtager, selv med udgifterne til reparationer, dækskifte og service m.v. 

Hvad er privatleasing?

Privatleasing er en leasingaftale, hvor det er en privat person som står som leasingtager på aftalen. Du kan læse mere omkring leasing på vores side leasing eller flexleasing.

Hvad er erhvervsleasing?

Erhvervsleasing er leasing af en bil, hvor det er en virksomheden der står som leasingtager på aftalen, og dermed stiller bilen til rådighed for sin medarbejder, alternativt som firmabil . 

Hvem ejer bilen, når jeg leaser?

Ved flexleasing er det leasingselskabet som ejer bilen, eftersom dette er lovgivningsmæssigt bestemt, da lovgivningen ikke tillader privatpersoner at eje et køretøj, hvor der afregnes forholdsmæssig afgift. Der bliver derfor udformet en leasingaftale, som er en aftale om brugsretten til køretøjet i en forudbestemt tidsbegrænset periode. Leasingselskabet står dermed registreret, som ejer af bilen og leasingtager står noteret, som bruger af bilen i Motorregistret.

Det er dog stadig leasingtager, som hæfter for bilen og skal anvise en køber efter endt leasingperiode. 

Kan Global Car Leasing finde min kommende bil?

Global Car Leasing har egen trading afdeling i Flensborg, Global Car Trading. De køber og sælger dagligt biler for vores kunder, og kender dermed til alle faldgruberne og hvor du skal være opmærksom. De kan også hjælpe med at finde din næste bil ud fra dine ønsker til mærke, model, årgang, udstyr osv. Køretøjet kan skaffes enten i Danmark eller hjemtages fra udlandet. Hovedsageligt bliver langt de fleste biler taget hjem fra Tyskland pga. det store udbud. 

Vi tilbyder 3 forskellige hjemtagelsespakker afhængig af, hvor meget du selv ønsker at være involveret i processen. Ønsker du at vide mere omkring import af bil og hvordan vi kan rådgive og hjælpe? Læs mere her

 

Kan jeg komme med egen bil?

Du kan sagtens selv komme med egen bil, som du har fundet. Vi kan købe bilen af både private og erhverv. Vigtigst er at få rådgivning inden, således du får hjælp til, hvad der er mest hensigtsmæssig i din situation.

Hvorfor betales der depositum?

Depositummet står som en sikkerhed for din leasingkontrakt, og kan anvendes til at dække eventuelt værditab/omkostninger ved afslutning af leasingkontrakten. Som udgangspunkt betales der depositum, da det giver dig flere fordele og besparelser på en aftale. Jo mere der indbetales i depositum, jo mindre skal vi som leasingselskab finansiere på din leasingaftale, og dermed bliver din månedlige leasingydelse billigere. Der kan indbetales op til 30% depositum på din leasingaftale.  

Hvad er restværdi?

Restværdi er den værdi bilen forventes at have efter endt leasingperiode. Værdien forventes at falde i takt med brugen af bilen og bilen vil derfor blive mindre værd.

Restværdien er yderst vigtig, da den danner grundlag for førstegangsbetalingen samt den mdl. Leasingydelse. Hvor meget skal der betales i førstegangsbetalingen samt hvor meget leasingtager skal afskrive/betale hver måned i leasingperioden. Ved udarbejdelse af et leasingtilbud skal der altid fastsættes en restværdi.

Det er vigtigt, at denne restværdi afspejler bilens reele værdi efter endt leasing. Sættes restværdien for højt i forhold til hvad markedet afspejler, vil du som leasingtager komme til at betale differencen ved salg af bil efter endt leasing. 

Hvordan fastsættes restværdien?

Restværdien fastsættes ud fra flere parametre. Bl.a. ud fra bilens nuværende pris i forhold til det øvrige marked af sammenlignelige biler – er købsprisen højere eller lavere end markedet? Hvor mange kilometer forventes der at køres i bilen? Efter leasingperioden har bilens vedligeholdelse og slitage også betydning for restværdien. Bilens mærke kan også påvirke restværdien. Det vil altid være ud fra et skøn, når restværdien fastsættes, da det ikke er muligt præcist at kende bilmarkedet ud i tiden.

Hvad anvendes restværdien til?

Restværdien anvendes til at beregne hvor meget der skal afskrives på bilen i leasingperioden. Afskrivningen sker bl.a. gennem førstegangsydelsen og den mdl. Leasingydelse. Det er vigtigt at estimatet afspejler markedet, således bilen bliver afskrevet realistisk, da leasingtager er ansvarlig for restværdien - og i sidste ende kan stå med en merfaktura, hvis bilen er mindre værd end forventet.

Hvad sker der hvis restværdien er sat for højt?

Hvis restværdien bliver sat for højt – altså at bilen forventes at falde meget lidt i leasingperioden og tabe meget lidt i værdi. Så vil leasingtager kunne få en efterregning på differencen den dag bilen ikke kan sælges til den estimerede værdi. Har du modtaget et tilbud med en meget lav udbetaling eller leasingydelse, som ikke står mål med bilens værdi, så er det vigtigt at spørge ind til det. Det kan koste dig som leasingtager endt leasingperiode.

Hvad sker der, hvis restværdien viser sig at være for lav?

Hvis din bil har en lavere restværdi – altså at den er mere værd efter endt leasing og kan sælges til en højere pris end den forventede restværdi, så kan du derimod have penge til gode.

I hvor lang tid kan jeg lease en bil?

En bil kan i princippet leases i en ubegrænset periode. Typisk tilpasses leasingaftalens løbetid efter, hvad der er mest hensigtsmæssig for dig som kunde. Oftest er det aftaler på 12 mdr., hvorefter aftalen evt. forlænges.

Der er også kunder, som leaser for blot 6 mdr. Det er ofte  sæsonbiler, som blot har plader på for en kortere periode.

Må bilen anvendes i udlandet?

Bilen må gerne bruges i udlandet. Du skal blot huske at medbringe del 1 af den originale reg.attest samt rødt SOS kort. Kontakt os og hør nærmere. Den 1 af registreringsattesten rekvireres hos Global Car Leasing og SOS kortet downloades via en app på din tlf. 

Hvor skal jeg forsikre min leasede bil?

En leaset bil forsikres på samme måde, som var det din egen. Det er helt op til dig, hvor du vælger at forsikre bilen. Hos Global Car Leasing har vi dog gjort det nemt for dig, og tilbyder derfor forsikring som en del af leasingaftalen. Vi har indgået et samarbejde med Topdanmark, og kan gennem en fællespolice tilbyde en attraktiv forsikringsaftale med favorable præmier. Prisen på at forsikre din bil gennem os vil fremgå af dit leasingtilbud. Du kan ydermere tegne en glasforsikring samt vejhjælp gennem Global Car Leasing. 

Læs mere om forsikring og vejhjælp.

Kan jeg komme ud af kontrakten før tid?

Hos Global Car Leasing har du altid mulighed for at afslutte din leasingperiode og afregne din leasingaftale før udløb af leasingkontrakten. Du kan se priser og oplysninger i din kontrakt eller ved at kontakte os.

Hvad gør jeg med bilen efter endt leasing?

Efter endt leasingperiode skal du selv anvise en køber til bilen, eller alternativt sælge den via en forhandler. Du har også den mulighed at lade os hjælpe dig med at sælge bilen. Vores afdeling, Global Car Trading, som ligger i Flensborg køber og sælger biler dagligt for en lang række af vores kunder. Vores kendskab til markedet giver kunderne en stor fordel, og med vores netværk og placering i Flensborg har vi adgang til ekstraordinært mange købere i hele Europa.

Vi har bilen til at stå i vores showroom, hvor vi sørger for fremvisning og tager imod opkald fra interesserede købere. Du slipper for at bruge din tid på salget. 

I perioden hvor bilen står til salg uden plader, skal du blot have en stilstandskontrakt på aftalen, hvor du betaler et lille beløb. 

Kontakt Global Car Trading og hør hvordan de kan hjælpe dig. 

Hvornår skal man beskattes af firmabilen?

Beskatning af firmabil er aktuelt for dig, som har fået firmabil til rådighed via dit arbejde og bilen også skal bruges til privatkørsel. Hver måned vil værdien af fri bil blive indberettet sammen med din løn.

Hvordan beregnes beskatningsgrundlaget?

Beskatningsgrundlaget beregnes ud fra bilens pris (indkøbs- eller nyvognspris). Denne ganges med en pct. sats ud fra bilens alder og værdi. Herefter tillægges miljøtillæg. Denne samlede værdi deles med 12 mdr. og herefter har du den månedlige beskatning. Se nedenfor en nærmere beskrivelse af beregningen.

Værdien af fri bil beregnes ved hjælp af følgende: (Kilde: SKAT)

  1. Find bilens pris (egen bil eller leaset)
  2. Beregn bilens værdi efter de fastlagte satser
  3. Beregn miljøtillægget, det vil sige den grønne ejerafgift ganget med den fastlagte sats
  4. Beregn værdien af fri bil og beløbet, du skal betale skat af hver måned

Læs mere om beskatning på siden kun omhandlende beskatning. Beskatning af fri bil

Hvad betyder momsdød?

Momsdød betyder, at bilen har været ejet af en privatperson og når bilen har været ejet af en privatperson, så skal der betales moms. Når momsen har været betalt kan det ikke ændres. Derfor leaser du en bil, som er momsdød, så skal du finansiere bilens stålpris, inkl. moms, hvor det ofte er stål pris ex. moms. Derfor er det en fordel at finde en bil, som ikke er momsdød.

Kontakt os nedenfor

Vi vil med glæde hjælpe dig!

FERRARI LEASING

Læs mere