VEJEN TIL DIN DRØMMEBIL

Markedets mest fleksible aftale

Global Car Leasing tilbyder markedets mest fleksible aftalesammensætning, når det gælder leasing af luksusbiler. Vi tilpasser løsningen til din situation, så du får mulighed for at køre i din drømmebil på dine præmisser og til den mest fordelagtige pris. 

Få råd og vejledning

Leasingmarkedet kan være kompliceret, og der er meget at forholde sig til. Skatteregler, værdisætning og afskrivningsprofil kræver ekspertviden og stor forståelse for de finansielle sammenhænge bag en leasingaftale. Global Car Leasing hjælper med at give et overblik og rådgiver om alle finansielle aspekter af din leasingaftale og det senere videresalg, så du er sikret en enkel og gennemskuelig finansiering. 

Hvad er leasing?

Leasing svarer til at leje en bil i en ønsket periode. Bilen leases gennem en virksomhed, som formelt set ejer bilen – leasingtager har dog den fulde råderet over bilen. I det øjeblik bilen leases har leasingtager ikke pligt til at registrere bilen og undgår derved at betale den fulde afgift på én gang. Med leasing bliver afgiften i stedet fordelt i små rater og kun i den periode, hvor bilen leases, også kaldet forholdsmæssig afgift. Det giver en økonomisk fordel for leasingtager og gør det muligt at køre billigere i drømmebilen.

Hvilke former for leasing arbejder Global Car leasing med?

Flexleasing

Flexleasing er en af de mest anvendte former for leasing af dyre luksusbiler. Med flexleasing betales der ikke den fulde afgift på 150% ved indregistrering på danske plader. I stedet for betales afgiften i form af små rater fordelt udover leasing periodens løbetid. Den forholdsmæssige afgift betales som en procentsats, som er fastsat fra SKAT i 3 intervaller afhængig af bilens 1. indregistreringsdato. Det betyder at besparelsen ved flexleasing, i forhold til at købe bilen med fuldafgift, bliver større jo dyrere en bil der vælges.

Ved flexleasing vil du også undgå værditab på afgiften. Desuden har du mulighed for at sælge bilen i udlandet uden afgiftstab. Ved salg af en bil med fuld afgift opkræver SKAT et gebyr på minimum 15% i eksportafgift i det øjeblik afgiften søges retur.

Flexleasing er en fordelagtig løsning ved kørsel på danske nummerplader i udvalgte perioder af året eller hvis der skiftes bil ofte.

Læs mere om flexleasing her

Splitleasing

Splitleasing kaldes også for del-leasing og er en anden måde at lave flexleasingaftaler på. En splitleasingaftale er delt op på to flexleasingkontrakter. Den ene til brugeren af bilen og den anden til arbejdsgiver/virksomhed. På denne måde kan to parter dele en kontrakt mellem hinanden. En forudsætning for indgåelse af en splitleasingkontrakt er, at erhvervskørselen overstiger den private kørsel væsentligt.

Udover de almindelige fordele ved flexleasing, er der besparelser på de finansielle udgifter og driftsudgifter for både brugeren af bilen og arbejdsgiveren. Privatpersonen vil undgå beskatning af en firmabil og arbejdsgiveren spare penge på de kilometer der køres i private anliggender.

De udgifter, som splittes mellem arbejdsgiveren og brugeren af bilen, er førstegangsbetalingen for splitleasingkontrakten, den månedlige leasingydelse, brændstofforbruget i leasingperioden, forsikring af bilen, grøn ejerafgift samt værkstedsregninger.

Læs mere om splitleasing her

Sæsonleasing

Sæsonleasing er en form for flexleasing. Årsagen til, at sæsonleasing er et begreb for sig selv skyldes, at sæsonleasing har fokus på leasing af biler, der ikke kan/skal køres i hele året. Det kan være et spørgsmål om behov eller hensyn til bilen. Biler der kører på en sæsonleasingaftale, er ofte biler, der kun bliver brugt i henholdsvis sommer- eller vinterperioden. Det kan enten være for at skåne sin cabriolet/sportsvogn i vinterperioden eller at der ikke er behov for to biler hele året.

Hos Global Car Leasing tilbyder vi også sæsonleasing - uanset hvor mange måneder hvori der ønskes at have nummerplader på. Eftersom der kun betales registreringsafgift i den periode, hvor bilen er indregistreret, vil den årlige omkostning ved sæsonleasing være betydelig lavere end ved 12-36 måneders almindelig flexleasing.

Læs mere om sæsonleasing her