Læs mere

Hvornår kan det betale sig at lease en elbil?

Det kan bedst betale sig at lease elbiler over kr. 500.000. Det skyldes, at afgiften er større og der kan derfor opnås en større besparelse. Elbiler får et stort fradrag i registreringsafgiften, og der pålægges dermed først registreringsafgift på elbiler med en stålværdi op mod kr. 500.000 (stålværdien er bilens værdi uden moms og afgift). Leasing af elbiler er derfor mere attraktivt på biler fra denne prisgruppe. Ved leasing af elbil opnås samme fordele som ved leasing af øvrige biler, f.eks. større fleksibilitet, mindre kapitalbinding samt afskrivning kun på bilens stålværdi altså ekskl. moms og afgift.

Læs bl.a. også mere omkring leasing kontra køb og fordele ved leasing. Læs mere her

Hvornår kan det betale sig at lease en hybridbil/plug-in-hybrid?

Hybridbiler får også et fradrag i registreringsafgiften, og derfor er fordelen ved at lease hybridbiler større jo dyrere bilen er - dvs. jo større afgiften er, jo større besparelse kan der opnås. Som udgangspunkt kan det bedst betale sig at lease hybridbiler med en stålværdi på mere end ca. kr. 200.000 (stålværdien er bilens værdi uden moms og afgift). Ved leasing af hybridbil opnås samme fordele som ved leasing af øvrige biler, f.eks. større fleksibilitet samt mindre kapitalbinding, da du betaler maksimalt 30% af bilens pris samt en løbende leasingydelse – resten finansieres af leasingselskabet.

Læs mere omkring fordele ved leasing kontra køb af bil. Læs her

Fradraget i registreringsafgiften på hybrider reguleres dog årligt nedad frem mod år 2035 og det bliver mere og mere attraktivt at lease hybridbiler i takt med at afgiften stiger.

Hvordan bliver restværdien fastsat?

Restværdien fastsættes på præcis samme måde, som ved øvrige biler. Det er en vurdering af bilens forventede værdi om eks. 1 år frem, hvor der tages kørselsbehov/slid med i betragning. Herfter tjekkes bilmarkedet for biler i samme kategori. Restværdien er den værdi, som køretøjet nedskrives til over leasingperioden, altså det som bilen forventes at koste efter udløb af leasingperioden. Det er vigtigt, at denne restværdi afspejler bilens reelle markedsværdi efter endt leasing. Sættes restværdien for højt i forhold til hvad markedet afspejler, vil du som leasingtager få en ekstraomkostning på differencen mellem markedsværdien af bilen og restværdien i leasingkontrakten. Global Car Leasing har leaset biler i mange år - siden leasings opstart og har derfor stor erfaring med fastsættelse af værdi og gør meget ud af at sætte en realistisk restværdi. 

Bliver leasingaftalen anderledes ved elbil?

Nej, din leasingaftale er ikke anderledes. Aftalen vil blive sammensat på præcis samme måde, som ved leasing af øvrige biler.  

Bliver leasingaftalen anderledes ved hybridbil

Nej, din leasingaftale er ikke anderledes. Aftalen vil blive sammensat på præcis samme måde, som ved leasing af øvrige biler.

Er elbilen svær at sælge efter endt leasing?

Vi har ikke erfaring med om det er sværere, at sælge en elbil fremfor øvrige biler. Generelt er det vores erfaring at det er lettere at sælge en leaset bil fremfor købt bil. Det skyldes, at der ikke er betalt 150% i fuld registreringsafgift og på flere biler er der oftest heller ikke pålagt moms. Det gør bilen mere attraktivt for bl.a. forhandlere, da den er billigere er tage ind og sætte på lager. 

Efter endt leasingperiode skal du selv anvise en køber til bilen, eller alternativt sælge den via en forhandler – præcis som du skulle hvis bilen var købt med fuld afgift. 

 

Hvordan afregnes strøm ved en splitaftale på elbil?

Alle udgifter på splitleasingaftalen, splittes mellem privat og erhverv i forhold til de faktiske kørte kilometer i leasingperioden. Dette gælder elforbruget, såvel som øvrige omkostninger, så som førstegangsbetaling, afskrivning, leasingydelsen, forsikring, grøn ejerafgift, værkstedsregninger mv. Der fremsendes månedligt en faktura til henholdsvis privat og erhverv med fordelingen af alle udgifter ud fra de faktiske kørte kilometer, dette gælder ligeledes regulering af førstegangsydelsen.

Brug af ladestander ved firmabil?

Har du firmabil og ladestander ved din bopæl til bilen, skal du være opmærksom på, at standeren kun må bruges til firmabilen – præcis som med et benzinkort udstedt af din virksomhed. -Afregning af forbruget på ladestanderen sker direkte til leasingselskabet.

Læs mere